7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa

Valmanifest för Socialdemokraterna
Västra Götalandsregionen 2015-2018

 

Valmanifestet som pdf.

Mer om valmanifestet kan ni läsa här

Presentationen om valmanifest hämtar ni här

 

Fler jobb och jämlik vård

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Framtiden blir bättre för alla om utvecklingen mot ökade klyftor stoppas och vänds så att fler får möjlighet att förverkliga sina drömmar. Den viktigaste uppgiften är att fler har jobb. Då får vi råd med framtidens investeringar, den gemensamma sjukvården stärks och förbättras ytterligare.

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Vi vill stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv. Ett hållbart samhälle med positiv social och ekonomisk utveckling utan negativa effekter på miljön.

Fler jobb eller fortsatt ökade klyftor. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Sverige ska vara unikt. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och just därför är fria. Där unga som idag saknar arbete får en jobbigare morgon, men ett rikare liv. Därför finns ett mål som är viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att svenska företag kan växa och anställa. Så kan vi bäst ta oss an de stora framtidsutmaningarna, som att minska klimatförändringen och säkra tillväxten i den globala konkurrensen.

Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera – inte fungerar. Nu ser de inte längre vad som händer i vårt land. Klyftorna fortsätter att öka och orättvisorna blir större.

FAKTA:

Idag går 400 000 människor arbetslösa i Sverige och 75 000 i Västra Götaland. Ungdomsarbetslösheten är nästan 25 procent.

MÅL:

Vårt mål är att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så att Sverige når lägst arbetslöshet i EU 2020.

 

Vård efter ditt behov eller dina pengar. Många har upplevt den svenska sjukvårdens höga kvalitet och mött vårdpersonalen som ger människor vård och omsorg när den behövs som mest. Visst är det mycket som är bra idag men en hel del kan bli bättre. Den svenska sjukvården är världsbäst när det kvalitet och jämlikhet. Framgången bygger på en solidariskt finansierad sjukvård som ges efter behov. Moderaterna har en annan idé. Där marknadens principer om konkurrens och vinster är rådande. Allt fler skaffar sig privata vårdförsäkringar för att de inte tror att den gemensamma sjukvården kommer att leverera på samma vis i framtiden.

Den som kan betala får sjukvård snabbare Människor far illa av vinstjakten i välfärden. Att sänka skatten och privatisera fungerar inte.

FAKTA:

Idag vidgas inkomstklyftorna snabbare i Sverige än i något annat OECD‐land. Samtidigt dras hälsoklyftorna isär mellan olika grupper. Den förväntade livslängden hos män skiljer sig nio år mellan det område med lägst och det med högst förväntad livslängd i Göteborg.

MÅL:

Vårt mål är att inkomstklyftorna ska minska, genom investeringar i jobb och välfärd. De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-19 09:02