1. Jämlik vård efter behov – slut på marknadsanpassningen

I Västra Götaland skiljer vårdbehoven och hälsoläget mellan geografiska områden. Inom Göteborg är skillnaden i medellivslängd 9 år mellan olika områden. Samma fenomen återfinns i flera större städer i vår region. Samtidigt vet vi utmaningarna är som störst i Dalsland och norra Skaraborg. Områden där ungdomarna flyttar och de som stannar kvar blir allt äldre.

Vi vill inte ha det som i moderatstyrda landsting där vårdklyftorna växer. Där får vårdcentralerna i utsatta områden med högre ohälsa mindre pengar samtidigt som fler vårdcentraler etableras där folk är rikare och friskare. Där accepteras två väntrum i vården – ett för vanliga patienter och ett för dem som har egna privata försäkringar. Plånbokens storlek före vårdbehovet. Här i Västra Götaland föreslår Moderaterna utmaningsrätt och fler vårdval. En splittrad sjukvård för ökade vinster hos privata vårdgivare istället för en sammanhållen sjukvård för patienternas bästa. Det är en utveckling vi aldrig kan acceptera!

Vi är övertygade om att utförsäljning och privatisering är fel väg att gå. För att klara av investeringar i en vård av världsklass krävs en sammanhållen sjukvård som inte splittras mellan ett flertal vårdgivare. Vår väg bygger på samverkan mellan kommun och region och mellan sjukhus och vårdcentral. Samarbete får aldrig ersättas av konkurrens och vinstintressen. En sammanhållen vård är inte bara bra för den som söker vård, det är också viktigt för samarbetet mellan vården, forskningen och den industri som kallas life science.

För att vården ska bli mer jämlik i Västra Götaland krävs att vi fördelar våra ekonomiska resurser rättvist. Det är i områden där hälsan är som sämst som insatser behövs mest. Det kräver tydligare styrning av resurserna. Inte bara för att det är rättvist, inte bara för att det är moraliskt riktigt, utan för att det är en investering i bättre hälsa och välmående!

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-19 09:04