2. Införa patientkontrakt för ökat inflytande till patienterna

För att leva ett gott liv även när man är sjuk krävs en bra sjukvård och lättillgänglig information, enkla kontaktvägar och ett gott bemötande.

Vi socialdemokrater vill införa patientkontrakt som omfattar alla

delar i vården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. När vården och patienten

har kommit överens om vad som ska göras och när, kommer överenskommelsen fungera som en utökad och samlad individuell vårdgaranti som säkerställer att patientens sammanlagda tid för undersökning och behandling blir kort.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-19 09:05