3. Garantera cancerpatienter behandling inom fyra veckor

Svensk cancersjukvård är världsledande, men inom flera cancerformer är väntetiderna oacceptabelt långa. Ovissheten och bristen på besked skapar en stor otrygghet för de patienter som drabbas. Vi vill därför att alla landsting och regioner ska garantera alla patienter behandling inom fyra veckor. Resurser behöver samlas för att klara hela vårdkedjan inom cancervården från diagnos till rehabilitiering.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-19 09:07