4. Ge fler medarbetare möjlighet till betald specialistutbildning

Det krävs allt fler specialistutbildade inom sjukvården i framtiden. Idag råder det olikheter i landet när det gäller villkor för vårdpersonal som vill vidareutbilda sig. De flesta får betala sina studier själva. Vi vill fortsätta och utöka satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor och kompetensutbildning för undersköterskor. På så vis underlättar vi inte bara för medarbetaren utan underlättar även rekryteringen av kompetent sjukvårdspersonal för en fortsatt högkvalitativ sjukvård.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-19 10:02