6. Regionalt kunskapslyft för fler jobb

Kunskapskraven blir allt högre på arbetsmarknaden. Sverige behöver en politik som rustar människor med den kompetens de behöver för att för få ett jobb. Vårt mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Västra Götalandsregionens förmåga att skapa jobb grundar sig i hur vi omvandlar kunnande till verksamhet, innovationer och utveckling. I det arbetet är alla typer av kunskap värdefulla. Vi vill därför satsa på ett regionalt kunskapslyft där vi använder våra utbildningsverksamheter på alla nivåer för att öka regionens konkurrenskraft och skapa fler jobb.

Genom att vara ledande när det gäller utbildning, validering och forskning skapas möjlighet att möta nya och förändrade kompetenskrav. Genom samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kunskapscentra, såsom högskolor och universitet, ges bättre möjligheter att möta framtidens kompetenskrav.

Läs vår rapport om ett regionalt kunskapslyft här.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-19 10:04