En arbetsplats som aldrig stänger

Sjukvårdslyft med traineejobb

Västra Götalandsregionen har 50 000 anställda. Många upplever en hård arbetsbelastning och tungt ansvar. Det är vår skyldighet som arbetsgivare att skapa goda arbetsplatser med utvecklande arbete och större delaktighet för de anställda.

Västra Götalandsregionen ska utvecklas och bli bättre som arbetsgivare. Inte minst för att kunna attrahera duktiga medarbetare i framtiden. Redan idag är det en utmaning att rekrytera rätt kompetens och behålla medarbetare. Vilka löner som kan erbjudas är en del men mycket annat krävs också i form av arbetsmiljö, arbetsvillkor och medarbetarnas möjligheter att påverka sitt arbete. Heltid ska vara norm.

Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem för samhället samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera till välfärdsyrken. Regionen ska erbjuda möjlighet till praktik och feriearbete till ungdomar vilket kan öka intresset för ett framtida arbetsliv inom välfärdssektorn.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Minimera den arbetsrelaterade ohälsan hos medarbetarna i VGR
  • Satsa på kompetensutveckling av medarbetare och ledare
  • Öka medarbetarnas delaktighet
  • Utveckla verksamheternas möjligheter att tillvarata mångfalden bland medarbetarna
  • Ge fler medarbetare möjlighet till betald specialistutbildning
  • Säkerställa rekryteringen av specialistkompetenser
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-20 16:24
Taggar: