En hållbar framtid i Västra Götaland

En hållbar utveckling kräver ett helhetsgrepp där hänsyn till miljö, social utveckling och ekonomi är varandras förutsättningar. Vi socialdemokrater vill använda regionens verksamheter som föregångare för hållbar utveckling. Inom miljöområdet handlar det om att minska vårt avtryck genom att helt sluta använda fossila bränslen och minska utsläppen av farliga ämnen. Det handlar också om att utnyttja våra sjukhus för att själva producera hållbar energi, öka andelen KRAV-märkt mat i våra verksamheter och använda hållbara bränslen inom kollektivtrafiken. Genom ansvaret  för regional utveckling kan Västra Götalandsregionen vara med och stimulera utvecklingen av ett  hållbart och konkurrenskraftig näringsliv. Västra Götalandsregionen ska vara drivande i arbetet att tillsammans med näringsliv och kommuner minimera negativ klimatpåverkan.

På samma vis är det väsentligt att vara en föregångare inom det sociala området genom att medverka till att skapa förutsättningar för ett gott arbetsliv, inte bara inom de egna verksamheterna. Västra Götalandsregionen ska bli en Fair Trade-region där hänsyn till sociala aspekter tas vid upphandling. Av samma skäl vill vi i Socialdemokraterna att det görs en satsning på Vita Jobb. Vita Jobb är ett verktyg för offentlig upphandling med schysta sociala villkor och regler för att motverka svartarbete.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Göra Västra Götalandsregionens verksamheter fossilfria senast 2020
  • Satsa på Vita Jobb för schysta sociala villkor
  • Göra Västra Götalandsregionen till en Fair Trade-region
  • Stimulera produktion av ekologiskt hållbart producerad mat i Västra Götaland.
  • Stimulera grön energiproduktion i Västra Götaland
  • Satsa på hållbar turism i Västra Götaland
  • Ta ett större ansvar för miljöpolitiken
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-20 16:12
Taggar: