Framtiden börjar med barnen

Rapport om trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götaland.

Med denna rapport vill socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen lyfta de idéer och den politik vi vill föra för att barn och unga ska kunna leva sina liv i hälsa. För oss socialdemokrater handlar det om rättvisa och jämlika uppväxtvillkor, för alla barn.

Vi socialdemokrater i Västra Götalandsregionen prioriterar satsningar på barn och
unga. Det är genom att förbättra villkoren för de yngsta som vi bygger en bättre
framtid för alla. Här är några av de saker vi gör för barn och unga.

 • Avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn, avgiftsfri kollektivtrafik till och med sju år.
 • Förlänga den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården till sista december det
  år man fyller 25 år.
 • Genomföra åtgärder kring barn och ungas uppväxtvillkor enligt
  handlingsplanen för jämlik hälsa
 • Sociala investeringar genom insatser i tidig ålder hos barn och ungdomar
 • Stärka barn- och ungdomskulturen
 •  Investera i ett nytt barn- och ungdomssjukhus inom högspecialiserad
  barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning på SU/Östra i Göteborg.

Läs hela rapporten här!

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-05 13:35
Taggar: