Full sysselsättning i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft för fler jobb 
Kunskapslyft för fler jobb

 

Att skapa jobb är lätt att säga men många faktorer måste samverka för att lyckas. Socialdemokraterna i Västra Götaland vill skapa bättre förutsättningar för företag att utvecklas till exempel inom miljöteknik, transporter och Life Science. Vi ser också ett ökat behov av anställda inom offentlig sektor, inte minst inom vård och omsorg. Framtidens arbetsuppgifter kommer att bli allt mer avancerade. Därför är det viktigt att skapa ännu bättre förutsättningar för invånarna i Västra Götaland att utvecklas. Satsningar på utbildning, kompetenshöjning och validering av kunskaper ger fler möjlighet att ta tillgängliga jobb. Det behövs ytterligare satsningar på ungas väg in i arbetsmarknaden. Det behöver vidtas lokala och regionala arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att bäst möta de unika förutsättningarna i vårt område. En av företagens viktigaste förutsättningar att hitta rätt kompetens är att skapa bättre möjligheter att arbetspendla inom regionen. Det behövs även en starkare koppling till arbetsmarknadsregioner utanför Västra Götaland som exempelvis Östfold i Norge eller Örebro.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Skapa ett regionalt kunskapslyft
  • Förstora och koppla samman arbetsmarknadsregioner genom infrastruktursatsningar
  • Utveckla samverkan mellan region, högskolor och näringsliv
  • Ta ett större ansvar för arbetsmarknadspolitiken
  • Stödja innovationer
  • Skapa arbete och praktikplatser för arbetslösa unga i regionens egen verksamhet
  • Stödja organisationer inom socialt företagande
  • Skapa aktiva arbetsmarknadsmarknadsåtgärder i regionens
  • Bekämpa ungdomsarbetslösheten genom tillgång till utbildningsplatser, praktikplatser och traineeplatser
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-20 16:12
Taggar: