I Västra Götaland är kultur tillgänglig för alla

Demokrati förutsätter ett rikt och fritt kulturliv och vår uppfattning är att välfärd betyder att alla, oavsett ålder, bakgrund eller hemvist, ska ha tillgång till de värden kultur kan ge.

Kultur finns överallt runt omkring oss och upptar allt större del av vår vardag. Nya sätt att skapa, bevara, utveckla och tillgängliggöra kulturen och olika konstarter utvecklas hela tiden. Det är något vi socialdemokrater vill stödja mer för det främjar ett inkluderande samhälle fyllt av kreativitet och skapande.

Vi ser att natur- och kulturturism, folkbildning och kreativa näringar utvecklar människor, främjar hälsa och för näringslivet framåt. Det vill vi stärka. Tyvärr minskar läsförståelsen just nu, det är en utveckling som måste vändas. Här har skola och bibliotek en nyckelroll. Läsfrämjande insatser som ”Läs för mig pappa” är ett gott exempel på hur man i samverkan når ännu fler. 

För ett rikare liv satsar Socialdemokraterna i Västra Götaland på kulturell kvalitet och mångfald som alla kan ta del av.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Ge fria teater- och dansgrupper långsiktiga skoluppdrag i hela regionen
  • Tillgängliggöra regionens produktioner och samlingar digitalt
  • Stödja utveckling av nya former för kulturella uttryck och möten via digitala verktyg och kanaler
  • Stimulera kulturturism och kreativa näringar
  • Satsa på läsfrämjande insatser i samverkan med bibliotek, skola och andra aktörer

Stimulera eget skapande och deltagande

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-20 16:15
Taggar: