Jämlik hälsa

Ett liv i hälsa handlar om mer än att få vara frisk. Det handlar också om rätten och tillgången till utbildning, ett meningsfullt arbete och ett rikt liv. Idag är hälsan ojämlikt fördelad och skillnaderna ökar. Genom att fördela mer resurser till de människor och områden som är i störst behov av samhällets insatser, ökar  människors möjlighet till en god hälsa. Det bästa sättet att bekämpa ojämlikhet i hälsa är att bekämpa social ojämlikhet.

Vi socialdemokrater vill skapa förutsättningar för människor att ta ansvar för hälsa och välmående. Det innebär en utökad samverkan mellan bland annat kultur, idrotts- och föreningsliv och hälso- och sjukvård. Arbetet ska bedrivas i partnerskap med berörda organisationer och i samverkan med kommunerna, utifrån den enskilda människans behov och livssituation.

Ett besök i sjukvården ska inte bara handla om att bota sjukdomar. Därför vill vi erbjuda individuella hälsoplaner för alla som besöker primärvården.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Fördela resurser efter behov för ökad hälsa för alla
  • Skapa förutsättningar för bättre hälsa genom ökat samarbete mellan individ, region, kommun och civilsamhälle
  • Satsa på hälsofrämjande insatser för att minska livsstilsrelaterade sjukdomar
  • Erbjuda individuella hälsoplaner inom VG Primärvård
  • Satsa på tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-20 16:23
Taggar: