Jämlik sjukvård

Omöjliggör utförsäljning

Sjukvård efter behov är en av grunderna för ett rättvist samhälle. Vård ska ges efter behov och aldrig efter tjockleken på din plånbok. Vi socialdemokrater vill säkerställa att den offentligt finansierade vården uppfyller de krav som regionens invånare har på den. Vi vill också se till att det inte skapas en marknad för vårdvalsmodeller som hotar en sammanhållen vård och där vinster i vården är styrande.

Västra Götalandsregionen var först i landet med att införa fri tandvård för unga vuxna över 20 år. År 2015 kommer alla i Västra Götaland ha en fri tandvård upp till att de är 25 år. Men mer behöver göras för att nå en jämlik sjukvård.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Stoppa utförsäljning av sjukhus
  • Införa fri tandvård upp till 25 år
  • Fördela sjukvårdens resurser efter behov
  • Bevara den avgiftsfria sjukvården för barn
  • Äldre med omfattande vårdbehov ska få en sammanhållen vård
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-20 16:17
Taggar: