Kollektivtrafik - det naturliga valet

En fortsatt utbyggd kollektivtrafik i hela regionen har dubbla funktioner, dels ger det möjlighet till miljövänliga resor, dels ger det möjlighet till att göra regionen rundare och möjliggöra för pendling mellan regionens olika områden.

Det Västsvenska paketet är en unik satsning som ger förutsättningar för ökade möjligheter för invånarna i Västra Götaland att åka kollektivt. Vår målsättning är att erbjuda hållbara möjligheter för kollektiva resor till arbete, skola eller fritidssysselsättning i hela regionen.

Kollektivtrafiken ska vara enkel och bekväm att använda och möjligheten att använda sin restid till arbete ska förbättras. Kollektivtrafiken ska bli mer pålitlig och förseningarna färre. För det krävs punktlighet och en god turtäthet samt en ökad flexiblilitet för kollektivtrafik i glest befolkade områden.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Fortsätta att öka antalet resor med kollektivtrafiken
  • Förbättra information och biljettsystem
  • Förenkla byten mellan olika transportslag
  • Förbättra möjligheten till anropsstyrd trafik i glesbygd
  • Införa gratis internetuppkoppling, till att börja med inom den regionala trafiken

Förbättra samarbetet med andra trafikoperatörer

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-20 16:14
Taggar: