Tillgänglig sjukvård och trygga patienter

För att leva ett gott liv även när man är sjuk krävs en bra sjukvård och lättillgänglig information, enkla kontaktvägar och ett gott bemötande.

Vi socialdemokrater vill införa patientöverenskommelser som omfattar alla delar i vården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. När vården och patienten har kommit överens om vad som ska göras och när, kommer överenskommelsen  fungera som en utökad och samlad individuell vårdgaranti som säkerställer att patientens sammanlagda tid för undersökning och behandling blir kort.

Svensk cancersjukvård är världsledande, men inom flera cancerformer är väntetiderna oacceptabelt långa. Vi vill därför garantera alla cancerpatienter behandling inom fyra veckor.

När sjukvård behövs akut ska den ges så snabbt som möjligt. Alla ska ha rätt till besked om förväntad väntetid. Det akuta mottagandet påbörjas redan i ambulansen. Ambulanssjukvården ska fungera på ett sätt som skapar förtroende och trygghet hos regionens invånare.

Med en väl fungerande sjukvårdsrådgivning ska det aldrig finnas någon tvekan om du själv kan göra något för att lindra dina besvär, eller om vård behövs på vårdcentral eller sjukhus. Genom Mina Vårdkontakter kan alla enkelt få kontakt med vården. Det ska vara lätt att följa sin egen vårdprocess, boka och avboka tider samt få information om olika behandlingsmetoder.

Den vård man behöver ofta ska finnas nära. För patienter med återkommande problem, vid exempelvis kronisk sjukdom, ska det inte vara nödvändigt att söka vård via akutmottagningarna. De ska snabbt få vård genom en direktkontakt med primärvården eller sjukhusens vårdavdelningar. Närsjukvården ska tillgodose människors behov av vardagssjukvård och enklare diagnostik i närområdet. Det innebär ett allt större inslag av uppsökande sjukvård och mobil diagnostik och användande av ny teknik.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Införa patientöverenskommelser för ökat inflytande till patienterna
  • Garantera cancerpatienter behandling inom fyra veckor
  • Införa fler mobila team för en närmare vård
  • Förbättra Mina Vårdkontakter
  • Öka medarbetarnas tid med patienten
  • Satsa på forskning, utveckling och patientsäkerhet
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-20 16:18
Taggar: