Vård efter behov - eller din plånbok?

Nu släpper Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen rapporten Vård efter behov- eller din plånbok? Den modell som beskrivs i rapporten innebär att människors behov av vård kommer först och att vi vill fördela sjukvårdens resurser dit de bäst behövs.

Under den borgerliga regeringen har flera reformer genomförts som har motsatt effekt. Sjukhus har öppnats för privatfinansierade patienter med dubbla väntrum.
Moderatstyrda landsting runtom i landet har genomfört reformer som skapar större möjligheter för vårdföretag att göra stora vinster. Dessutom har regeringens skattesänkningar urholkat statens möjlighet att öka statsbidragen motsvarande det ökande behovet av sjukvård i samhället.
För att minska skillnader i hälsa mellan olika områden i länet kommer Västra Götalandsregionen under Socialdemokratiskt styre att stoppa fler marknadslösningar i Hälso- och sjukvården.
Det vår rapport visar är att det behövs smarta gemensamma lösningar för att kunna säkra en offentlig sjukvård där patientens behov går först och där skattepengarna används effektivt för att alla resurser ska gå till vård och inte till vinster till vårdföretagen.
Läs rapporten här!

Läs vår presentation här!

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-01 11:47