En välfärdsregion för alla

Här presenteras den politiska ledningen i Västra Götalandsregionens budgetförslag för 2015.
Västra Götalandsregionen ska fortsätta vara en trygg och pålitlig välfärdsregion för alla. Värderingarna som styr arbetet är jämlikhet och jämställdhet. Västra Götalandsregionen ska vara en stark aktör i att skapa en trygg, hållbar och positiv utveckling. Denna budget är en fortsättning på den inslagna vägen. 

Gert-Inge Andersson-          Invånarnas behov är det vi har i fokus. Dagens behov och morgondagens. Den avancerade vården i Västra Götaland är redan av högsta världsklass. I denna budget ger vi bättre förutsättningar för sjukhusen att minska sina väntetider, både inom akutvården och planerad vård, säger Gert-Inge Andersson (S), regionråd.

Sveriges bästa sjukvård 2025 är ett av våra viktigaste mål. Det innebär nära vård i hemmet, i primärvården eller på ett närsjukvårdscentrum. Det är en fråga om bekvämlighet, trivsel och trygghet för patienterna samtidigt som vi på bästa sätt ska använda de resurser Västra Götalandsregionen har till sitt förfogande. Den sammanhållna vården ger också stora fördelar för klinisk forskning. 

Nyheter i budgeten:

Sjukvård

•Ramhöjning på totalt 500 miljoner 2015-2017.
•Högre index specifikt för sjukvården ger cirka 220 miljoner 2015.
•Lägre effektiviseringskrav på sjukhusen ger cirka 75 miljoner 2015.
•Utsatt situation i akutsjukvården – 83 miljoner till NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus 2015.
•Jämställda löner 50 miljoner.
•Ungdomstandvård 20 miljoner.
•Betald specialistsjuksköterskeutbildning 15 miljoner.
•Kompetenshöjning undersköterskor 5 miljoner.

Kollektivtrafik

•För att möta trafikförsörjningsprogrammet satsas ytterligare 275 miljoner från 2015.

Blandningen av näringar och det stora internationella utbytet är en styrka för Västra Götaland. Den goda tillgången till högre utbildning runtom i Västra Götalandsregionen ger unga människor som står väl rustade för att delta i arbetslivet i hela Västra Götaland

-          De gröna näringarna och hållbara transportsystem är viktiga delar av vårt arbete för en hållbar region. Det ger också industriutveckling och jobb. I denna budget fortsätter vi utbyggnaden av kollektivtrafiken, för att nå klimatmålen och för att det ska vara lätt att pendla både i små och stora orter i Västra Götaland, säger Birgitta Losman (MP), regionråd.

Vi skjuter nu till mer pengar till sjukvården men ser också att sjukhusens problem inte bara är ekonomiska. Ett fortsatt arbete med organisationen är viktigt liksom den långsiktiga kompetensförsörjningen.

-          Medarbetarna är förutsättningen för varje framgång vi kan nå. Att vara en bra arbetsgivare är en överlevnadsfråga i det långa loppet när kampen om rätt kompetens är stenhård. Därför måste vi kunna erbjuda bra villkor och goda utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare, säger Sören Kviberg (V), regionråd

Att få pengarna att räcka till är en av utmaningarna. Varje avvägning är viktig för att satsa de resurser vi har till förfogande på rätt sätt. Regeringens skattepolitik och minskade statsbidrag har under många år urholkat våra möjligheter att finansiera verksamheterna.

Det budgetförslag som presenteras idag är underfinansierat. Den politiska ledningen kommer att återkomma till den nya regionfullmäktige till hösten med förslag om en eventuell justering av skattesatsen och/eller behov av andra intäktsförstärkningar.

Budgetförslaget läggs fram för beslut i Regionfullmäktige i juni 2014.

Läs hela budgetförslaget här.

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-07 12:18