Framtidstro och hållbar välfärd i Västra Götaland - Budget 2013

S, MP och V presenterade budgetförslag med ny skattesats för 2013 idag

Vid en presskonferens presenterade den politiska ledningen för Västra Götalandsregionen sitt förslag till budget för 2013. Förslaget innehåller en skattehöjning med 25 öre främst för att klara de ekonomiska utmaningarna, att stabilisera sjukvården och utveckla kollektivtrafiken.

Sjukvården får ett tillskott totalt för 2013 på 434 miljoner utöver index, varav 335 tillförs Hälso- och sjukvårdsnämnderna 2013. Totalt för 2014-2015 får nämnderna 680 miljoner kronor. Övrigt innehåller fri barntandvård, rättspsykiatri, satsning på suicidprevention med mera. Därutöver finns en reserv på 200 miljoner som ska användas bland annat för tillgänglighetssatsningar.

I förslaget ligger stora investeringar i sjukvårdens lokaler och utrustning, bland annat nya operationssalar i Uddevalla och Bild- och interventionscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt investeringar i Drottning Silvias barnsjukhus. Man föreslår också stora investeringar i framtida hälsa, bland annat ännu ett år med fri tandvård upp till 23 år och glasögonbidrag till alla barn i grundskolan.

Alla verksamheter får kompensation för ökade löner och kostnader i enlighet med SKLs index. Samtidigt ställs krav på effektiviseringar för att klara den utveckling som sker kontinuerligt inom sjukvården.

Den ekonomiska situationen är en utmaning med vikande skatteunderlag och frysta statsbidrag. Den höga arbetslösheten är ytterligare en oroande faktor som påverkar ekonomin. Fler i jobb gör att fler betalar skatt vilket stärker den långsiktiga finansieringen.

- Jag oroar mig för ungdomarna idag. Alltför många har inga jobb och ser ingen framtid. Vi vill ta vårt ansvar för att skapa framtidstro och jobb. Med fler som har jobb blir det lättare att finansiera välfärden. Därför måste vi göra insatser både för att stabilisera sjukvården och skapa möjligheter för människor att arbeta och utbilda sej. Det säger Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande i en kommentar till budgetförslaget.

Satsningarna på nya jobb och näringslivsutveckling omfattar totalt 624 miljoner kronor och innehåller en tvåårig satsning på 60 miljoner (30 miljoner kronor för 2013), främst i Fyrbodal, för jobbskapande åtgärder i samarbete med andra aktörer. Man ska också erbjuda praktikplatser åt arbetslösa ungdomar. En nyhet är sociala investeringsfonder på 35 miljoner från 2014.

Inom kollektivtrafiken görs stora satsningar för att möta den stora resandeökningen. Man möter trängselskatten med fler bussar och tätare turer. Under 2013 får kollektivtrafiken ett tillskott på 260 miljoner.

- Förnybar energi, hållbara transportsystem och barnkultur är viktiga delar i den politiska ledningens storsatsning på regional utveckling, för fler jobb i Västra Götaland, säger Birgitta Losman regionråd (MP)

I budgetförslaget ligger en satsning på finansiering av vidareutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor på 50 miljoner kronor under 2013-2015. Man satsar också 150 miljoner kronor under 2013-2015 på jämställda löner i vården.

- Västra Götalandsregionen behöver säkra att vår personal kan underhålla och vidareutveckla sin kompetens. Därför föreslår vi en satsning på vidareutbildning för stora yrkesgrupper, främst sjuksköterskor och undersköterskor. Vi vill också satsa extra pengar för att uppnå en mera jämställd lönestruktur, säger Sören Kviberg (V) i en kommentar till budgetförslaget som presenterats idag.


 

Kontakt:

Gert-Inge Andersson (S), 0706-81 79 10
Birgitta Losman (MP), 0703-67 95 80
Sören Kviberg (V), 0703-08 33 50

Material att ladda ned

Budget 2013

Presentationsmaterial från presskonferensen

Faktablad

Ekonomi

Hälso- och sjukvård

Regional utveckling

Attraktiv arbetsgivare

Barn och ungdomar

Film

Gert-Inge Andersson om budget 2013 

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-09 14:11