Ett meningsfullt arbete åt alla

Medine och Peter lever väldigt olika liv, men de har ändå mycket gemensamt. De har länge sökt jobb utan att det har gått så bra. Peter har gått ut gymnasiet med hyfsade men inte lysande betyg och han sökte många jobb när skolan tog slut. Nu har flera av hans kompisar fått jobb och några har flyttat ihop med sina partners. Själv tycker han det är ganska trist att inte ha något vettigt att göra och det är inte roligt att tvingas bo kvar hos föräldrarna. Men det känns meningslöst att söka jobb när så många unga är arbetslösa. Hellre då utbilda sig, tänker Peter, trots att han inte gillar skolan något vidare. Han hoppas komma in på en utbildning i nätverksteknik som han har sökt till. Då måste han resa till Göteborg, men det kan det vara värt. Den nya snabbusslinjen gör att han kommer hem ganska fort ändå. Han känner en kompis som redan går på skolan och lär sig animeringsteknik och han tror att de skulle kunna ha kul tillsammans.

Medine har jobbat hårt med sin SFI-kurs och hon tror det blir lättare att lära sig svenska om hon får ett jobb. Hennes meriter som lärare i Turkiet tas inte tillvara här i Sverige vilket gör att hon är tvungen att söka alla sorters jobb. Hon har haft en praktikplats på en konferensanläggning utanför stan och nu har hon fått ett erbjudande om ett vikariat där. Det handlar om att ta i med lite av varje och det har Medine inget emot. Hon tänker ofta på sina barn som går på gymnasiet. Det går bra för dem i skolan och hon hoppas att de ska läsa vidare på högskolan. Hon vet av egen erfarenhet hur värdefullt det är att få ett jobb inom ett yrke man är utbildad för och som man trivs med. 

Vår politik för ett meningsfullt arbete åt alla

I delar av Västra Götaland är arbetslösheten hög och ungdomar är särskilt utsatta. Det är inte acceptabelt. För att minska arbetslösheten är det nödvändigt att bygga ut och samordna arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi Socialdemokrater investerar i kunskap för hållbar tillväxt.

Utbildning är en avgörande faktor för individens frihet, trygghet och möjlighet till ett utvecklande jobb. Kunskap är dessutom avgörande för samhällets förmåga till omställning, utveckling och tillväxt. Det livslånga lärandet innebär goda möjligheter för alla att ta del av och söka nya kunskaper återkommande under livet. Regional samordning kring validering krävs för att fler med utländsk examen och informell yrkeskunskap ska få användning av sina kunskaper. Diskriminering är ett hinder på arbetsmarknaden och ett hot mot de mänskliga rättigheterna. Västra Götalandsregionen ska motverka diskriminering.  

För att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen krävs fler arbetstillfällen i ett utvecklat näringsliv. Vi måste underlätta och stödja nya tillväxtbranscher och ta tillvara på innovationskraften som finns där. Vi vill stödja småföretagen och utvecklingen av nya företag. Samtidigt vill vi utveckla den kunskap och erfarenhet som finns i den västsvenska industrin. Genom att dra nytta av Västra Götalandsregionens kompetens och storlek inom vårdbranschen kan vi bidra till utveckling, tillväxt och nya jobb inom till exempel det medicinsk-tekniska området.

För att utveckla näringslivet och ge ökade möjligheter till arbete vill vi säkra kompetensförsörjningen. Genom effektiv matchning kan vi ta vara på människors kompetens, öka utbudet av arbetskraft och säkra näringslivets behov. Med nya utbildningsmöjligheter framför allt i yrkesutbildning förkortas vägen till arbete. Det kräver också arbetsmarknadsinsatser som praktikplatser, traineeprogram och lärlingsplatser.

För att Västra Götaland ska fortsätta att hävda sig väl både i en nationell och en internationell miljö krävs att fler får möjligheten att studera och forska på högskolenivå. Den forskning som bedrivs på högskolorna ska tas tillvara för att skapa nya arbetstillfällen och nya företag.

En väl utbyggd infrastruktur bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv. För fler jobb behövs ökad samverkan i branschprogram och regionala tillväxtprogram med insatser för bland annat fordonsindustrin, biomedicin, livsmedel och i besöksnäringen.

En väl fungerande kollektivtrafik underlättar för invånarna i Västra Götaland att studera och arbeta på annan ort. Det kräver en samordning av tidtabeller, enhetliga biljettsystem och att skapa miljöer som möjliggör arbete på våra tåg och bussar. 

Västra Götalandsregionen har en viktig roll att fylla i nationella och internationella samarbeten och nätverk. Både för att sprida och hämta hem kunskap samt marknadsföra Västra Götaland som ett nav för innovationer och upplevelseindustri.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Erbjuda möjlighet till validering för alla med utländsk utbildning och informell yrkeskunskap
  • Erbjuda fler praktikplatser till SFI-studerande 
  • Underlätta för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden genom praktikplatser, traineeprogram och lärlingsplatser. 
  • Samverka i nationella branschprogram och regionala tillväxtprogram
  • Utveckla ett regionalt branschprogram mellan sjukvård och näringsliv
  • Stärka kompetensförsörjningen genom satsningar på yrkesutbildning
  • Underlätta investeringar och medverka till att säkerställa tillgången till kapital
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-26 15:11
Taggar: