Samverkan och kvalitet - Budget 2011 Västra Götalandsregionen

"Samverkan och kvalitet" är majoritetpartiernas Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet budgetförslag för 2011.

Majoriteten presenterade sitt förslag till budget för Västra Götalandsregionen vid en presskonferens idag måndag 10 maj. Ökad samverkan och ständigt förbättringsarbete tillsammans med den stabila finansiella situationen, skapar utrymme för ökad kvalitet i välfärden också i ekonomiskt osäkra tider. Utgångspunkten är ett osäkert ekonomiskt läge både vad gäller nivån på skatteintäkter och på statsbidrag till kommunsektorn under de kommande åren, oavsett utgången av det kommande valet.

Ökad kvalitet i hälso- och sjukvården ska uppnås genom nya satsningar men också genom ständigt förbättringsarbete. Sjukvårdens olika verksamheter och ansvariga måste lära sig av varandras framgångsrika projekt och utvecklingsarbete.

Flera satsningar genomförs på sjukvårdsområdet. Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs 280 mkr utöver uppräkning, 40 mkr ska förstärka nya vårdområden, 60 mkr på 3 år till rättspsykiatri och 10 mkr tillförs för att stärka barntandvården i utsatta områden. Sjukvårdsrådgivningen ska förbättras, bemötandet av patienterna ska säkra jämlik vård och ett ordnat införande av nya metoder ska följas av utmönstring av gamla metoder.

Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska och investeringarna i vårdlokaler ökar med 200 mkr.

Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet står bakom en kraftfull utbyggnad av kollektivtrafiken för att möta ökade behov av resande och för att underlätta för människor att studera och hitta jobb. I budget och plan 2011 - 2013 tillförs Västtrafik 335 mkr. 820 mkr avsätts för Västsvenska infrastrukturpaketet. Regionutvecklingsområdet tillförs i 2011 år budget 158 mkr utöver uppräkning. Exempel på insatser för jobb och utveckling är satsning på forskning inom så kallad Life science och inom energi- och miljöteknikområdet, men också insatser för att utveckla besöksnäringen.

Kulturnämnden får 10 mkr för att stärka regionens insatser i samspel med kommuner och organisationsliv i samband med införandet av den så kallade samverkansmodellen, vilket innebär övertagande av en del av statens kulturansvar. Natur- och kulturturistiska besöksmål ska utvecklas och göras mera tillgängliga. Barn- och ungdomskultur prioriteras samtidigt som de stora institutionernas lyskraft bibehålls.

Samverkan och kvalitet - Budget 2011

Faktablad - Ekonomi

Faktablad - Samverkan för fler jobb

Faktablad - Hälso- och sjukvård

Faktablad - Kultur och hållbar utveckling

Presentation - Budget 2011 presskonferens
Sidan uppdaterades senast: 2010-05-10 09:58