Valmanifest för möjligheternas Västra Götaland

Den 19 september står vi inför ett vägval. För oss socialdemokrater är valet enkelt. Möjligheternas Västra Götaland skapar vi tillsammans. Det handlar om ökad rättvisa eller ökade klyftor. Nu är det du som avgör.

 

Vi vill att Västra Götaland ska vara möjligheternas region. Varje barn ska ha rätt till en bra start. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret.

Ett friskare Västra Götaland

Sjukvården behöver ta nya steg för att tillgodose medborgarnas behov. Var och en som bor i Västra Götalandsregionen ska ha rätt till vård i tid, på lika villkor och efter behov.  Alla patienter har rätt till korta vårdköer och väntetider.

För Socialdemokraterna är målet att sjukvården ska vara helt köfri.

Storleken på plånbok får aldrig avgöra vem som ska få vård. Den solidariska finansieringen ska värnas, inte undergrävas. Vi avvisar en utförsäljning av våra sjukhus. Vi säljer inte ut sjukvården. Vi vill istället investera i högre kvalitet i vården och vårdlokaler i världsklass.

Fler jobb och hållbar utveckling i Västra Götaland

Vi vill se en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv. Utbildning och kunskap är avgörande faktorer för en hållbar utveckling som ger individen frihet, trygghet och möjlighet till ett utvecklande jobb. Vår förmåga att skapa möjligheter i framtiden grundar sig i hur vi omvandlar vårt kunnande till verksamhet, innovationer och utveckling.

En väl utbyggd infrastruktur bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv på samma sätt som en väl fungerande kollektivtrafik underlättar för invånarna i Västra Götaland att studera och arbeta på annan ort. En kraftfull satsning på kollektivtrafik skapar kortare restider och knyter ihop stad och land.

Kulturen ska möta människor i deras närhet och ge möjligheter till eget skapande och aktivt deltagande i vardagen. På så sätt bidrar kulturen i Västra Götaland till ökad kreativitet och skapande för en hållbar utveckling.

 

Socialdemokraterna vill under kommande mandatperiod:

 ● Införa gratis tandvård för alla upp till 25 år

 ● Garantera att ingen ska behöva vänta längre än 1 timma för att få träffa en läkare på akutmottagningen

 ● Göra den regionala kollektivtrafiken billigare för alla upp till 26 år

 ● Införa hembesök för äldre och kroniskt sjuka

 ● Erbjuda individuella hälsoplaner för alla

 ● Bygga ut kollektivtrafiken för att göra det lättare, snabbare och bekvämare att resa.

 ● Satsa på jobben genom insatser för utbildning, forskning, näringsliv och regional utveckling.

 ● Förstärka barn- och ungdomskulturen.

 ● Stimulera produktion av närproducerad och ekologisk mat

 ● Stärka skolhälsovården i samverkan med kommunerna

 ● Stärka närsjukhusen roll för människors behov av vardagssjukvård i närområdet.

 ● Samverka för ytterligare en ambulanshelikopter

 ● Minska krångel och byråkrati i hälso- och sjukvården

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-25 20:18