Regionstyrelsens kansli

Socialdemokraterna i regionstyrelsen och regionfullmäktige har till sitt stöd ett kansli med politiska sekreterare och administrativa sekreterare. Kansliets lokaler är belägna i Residenset i Vänersborg.

Bijan Zainali

Kanslichef
Telefon: 010-441 00 89
Mobil: 0705-88 70 69
E-post: bijan.zainali@vgregion.se 

Agnetha Andersson

Politisk sekreterare, media och kommunikation, kollektivtrafik
Telefon: 010-410 00 58 
Mobil: 0723-61 52 51
E-post: agnetha,andersson@vgregion.se

Jesper Blomqvist

Politisk sekreterare, Hälso- och sjukvård
Telefon: 0735-03 11 62
E-post: jesper.blomqvist@vgregion.se

Louise Åsenfors

Politisk sekreterare, regionutveckling, miljö, kultur samt RF-gruppen
Mobil 0700-82 21 85
E-post louise.asenfors@vgregion.se

Maria Nyström

Administrativ sekreterare
telefon: 010-441 00 35
E-post maria.e.nystrom@vgregion.se

Adress

Socialdemokraterna
Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen
462 80 Vänersborg 

Fax till kansliet: 010-441 01 01