Kongress 2017

Kongressdelegation 2015

På bilden ser du ombuden på förra kongressen 2015.

 

Den 8 - 12 april 2017 är det dax för kongress igen. Denna gången är det Göteborg som är värd för vårt högst beslutande organ. På denna sida kommer vi successivt att publicera all information som behövs.

Motionsrätt: 
Motioner till partikongressen kan väckas av enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation
Partidistriktet rekommenderar att motioner även behandlas av medlemmens förening/klubb innan den sänds till respektive arbetarekommun. För att ha motionsrätt i någon av våra fem arbetarekommuner måste man ha sitt huvudmedlemskap här. Sista dagen för arbetarekommunen att skicka behandlade motioner vidare till partistyrelsen är den 8 naovember. Innan dess ska arbetarekommunens medlemsmöte behandla motionen. Där kan man besluta att anta motionen som sin egen, skicka den som enskild eller avslå den. Väljer mötet att avslå motionen skickas den inte vidare till kongressen. Mer information om tider och annat kring motionerna får du via din arbetarekommun.

Ombudsval:
Inför kongressen kommer vi att hålla ombudsval. Du kan nominera vem du vill som ombud så länge personen i fråga är medlem i partiet. Valet kommer sedan att förrättas under vintern. Även detta sköts via din arbetarekommun.

Valkretsar för ombudsval:
Partidistriktets styrelse kommer att besluta om valkretsar för ombudsvalet samt fördela antal ombud per krets på sitt möte den 29 augusti. Det är medlemssiffran den 1 augusti som gäller för fördelning av ombuden mellan kretsarna.