Framtidens hälso- och sjukvård

Det pågår ett omfattande förändringsarbete
- för fortsatt bra sjukvård.

 

Vi har en bra sjukvård i Blekinge, och ska ha även fortsättningsvis.
Säker vård är fundamentalt för en god vård av hög kvalitet. Det är också syftet med förändringsarbetet i Landstinget Blekinge.
Vi förändrar beslutsnivåer, chefsuppdrag och direktiv - för att skapa en kultur som uppmuntrar till ständigt och systematiskt förändringsarbete i vardagen.

Vi ställer om vården, för ett bättre patientflöde. Blekinges hälso- och sjukvård ska ge rätt vård på rätt nivå och i rätt tid.

Samtidigt som vi bygger nya vårdprocesser, förändrar i ledningsstruktur och ser över bemanning - pågår arbetet med att sänka kostnadsnivån i hälso- och sjukvården.
Det ställer stora krav på fortlöpande uppföljningar, flexibilitet inför förändringar och ett stort engagemang hos oss alla.

Framtidens hälso- och sjukvård bär med sig både utmaningar och nya metoder för bättre resultat. I det arbetet ska Landstinget Blekinge vara med.  

Kalle Sandström (S)
Landstingsstyrelsens ordförande

 

Kalle