Landstingets politiska organisation

Sedan valet 2014 har Landstinget Blekinge en ny politisk organisation. Verksamheten inom hälso- och sjukvården är delad på tre nämnder. Till detta kommer en nämnd för Folkhögskolan, en Förtroendenämnd och en samverkansnämnd mellan landstignet och länets kommuner.

Landstingsstyrelsen         

15 ledamöter
15 ersättare 

Ordförande
Kalle Sandström (S) 

Kalle Sandström

 

Nämnden för Blekingesjukhuset

11 ledamöter
11 ersättare

Ordförande
Christel Friskopp (S)

Christel Friskopp                                                                      

 

Nämnden för psykiatri och habilitering 

9 ledamöter
 ersättare

Ordförande
Ann-Christin Denebo (S)

 


 

 

Nämnden för primärvård och folktandvård

9 ledamöter
9 ersättare

Ordförande
Teo Zickbauer (S)

 

 

 Nämnden för folkhögskolan                 

7 ledamöter
7 ersättare

Ordförande
Annelie Rosenqvist (S) 

 

 Förtroendenämnden

7 ledamöter
7 ersättare

Ordförande
Karin Jeppsson (S) 

 

 Samverkansnämnden

1 ledamot
1 ersättare

Ordförande
Marie Sällström (S)