Våra förtroendevalda i styrelsen

 

 

Ledamöter (S) mandatperioden 2011-2014


Kalle Sandström, ordförande
Jeanette Andréasson-Sjödin, 1:e vice ordförande
Per-Ola Mattsson
Jan Björkman
Bodil Nyström
Kerstin Wieslander

  

Ersättare (S) mandatperioden 2011-2014

Jörgen Anehäll
Kjell-Åke Karlsson 
Christer Skoog
Roland Olsson

 

 

Samtliga våra (s)-ledamöter och ersättare, hittar du under rubriken Ledamöter. Där finns de fördelade på respektive valkrets.

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-30 16:41