Ledamöter

Av Landstingsfullmäktiges totalt 47 ledamöter, är vi socialdemokrater 20 till antalet. Vi är indelade utifrån fyra geografiska kretsar (som även följer valsedlarnas listning): Karlskronakretsen, Ronnebykretsen, Karlshamnskretsen samt Listerkretsen.

Tillsammans bildar de 20 (S)-ledamöterna i fullmäktige den s k Landstingsgruppen. Landstingsgruppen har ett antal möten varje år, varav alltid inför varje fullmäktigesammanträde.

 Möte med landstingsgruppen.Möte Landstingsgruppen.

Gruppbild Möte med landstingsgruppen

Kontaktuppgifterna nedan, till våra S()-ledamöter i Landstingsfullmäktige,
följer kretsindelningen och den alfabetiska ordningen utgår ifrån förnamnet.

 

Ledamöter (S), mandatperioden 2011-2014

Karlskronakretsen:

Ann-Christine Denebo, Lyckeby                  
ann-christin.denebo@ltblekinge.se              

Kalle Sandström, Nättraby
kalle.sandstrom@ltblekinge.se

Kerstin Wieslander, Karlskrona
kerstin.wieslander@tele2.se

Mats Johansson, Karlskrona
mats.johansson@regionblekinge.se

Mats Persson, Karlskrona
mats.persson@sverigesmuseer.se

Per-Inge Gustavsson, Lyckeby
per-inge.gustavsson@bredband.net

Ulrika Stenström, Karlskrona
ulrika-stenstrom@hotmail.se

 

 

Ronnebykretsen:

Agnetha Wildros, Johannishus
agnetha.wildros@ronneby.se

Jeanette Andréasson-Sjödin, Ronneby
jeanette.andreasson-sjodin@ltblekinge.se

Lennart Hägglöf, Ronneby
lennart.hagglof@ageranu.se

Teo Zickbauer, Ronneby
teo.zickbauer@ronneby.se

 

Karlshamnskretsen:

Marie Sällström, Trensum
marie-k.sallstrom@ltblekinge.se

Roland Ohlsson, Mörrum
goh462m@tninet.se

Kerstin Gustafson, Karlshamn
kerstin.gustafson@karlshamn.se

Leif Håkansson, Asarum
hakanssonleif@gmail.com

 

Listerkretsen:

Bodil Nyström,Sölvesborg
bodil.nystrom@ltblekinge.se

Christer Skoog, Sölvesborg
ch.skoog@telia.com

Jan Björkman, Olofström
jan-bjorkman@oktv.se

Petra Jeppsson, Sölvesborg
petra-jeppsson@hotmail.com

Sara Rudolfsson, Kyrkhult
sararu@spray.se