Vi sitter på Blekingebänken

 

Magnus Manhammar

 

 

 Magnus Manhammar

Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet

 

Kontakta mig gärna på mejl
magnus.manhammar@riksdagen.se

Följ mitt arbete här!

 

  

 Peter Jeppsson röd bakgrund

 

 

 PETER JEPPSSON

Ledamot Försvarsutskottet
med ansvar för bl a hamn-,
fartyg- och kärnsäkerhetsfrågor.

 

Kontakta mig gärna på mejl
peter.jeppsson@riksdagen.se

Följ mitt arbete här!

 

 

 

 

Suzanne Svensson  

 

 

 

 SUZANNE SVENSSON

Ledamot i Trafikutskottet
med anvar för flygfrågor.

 

Kontakta mig gärna på mejl
suzanne.svensson@riksdagen.se

Följ mitt arbete här!