Landstinget

Landstingsråden och deras politiska sekreterare 

 Ingalill Persson

Ingalill Persson, landstingsråd och landstingsstyrelsens ordförande

023 49 00 08

inga-lill.b.persson@ltdalarna.se

 Gunnar Barke

 

Gunnar Barke, landstingsråd med ansvar för sjukvårdsfrågor

023 49 28 20

gunnar.barke@ltdalarna.se

 

Viktor Zakrisson, politisk sekreterare

070 252 23 03

viktor.zakrisson@ltdalarna.se

 

Sofie Eriksson, politisk sekreterare

070 363 00 05

sofie.b.eriksson@ltdalarna.se