Hur går det med upphandlingen?

Vad innebär det att upphandlingen för ambulanshelikoptern blev överklagad, och att den nu måste göras om?

Kammarrätten anser att landstingen ändrat och tillfört saker i upphandlingsunderlaget i ett för sent skede. Det innebar, enligt kammarrätten, att inte alla helikopterleverantörer hann svara på de sista ändringarna. Därför måste nu upphandlingen göras om. Det kommer vi att göra genom en ”snabbupphandling” på 33 dagar.

De krav som infördes sent i den underkända upphandlingen handlade om ett justerbart säte för helikopterläkaren - och en så kallad "fuzz burner", en slags bränslebrännare i motorn.

Det är tråkigt att den måste göras om, men vi tror inte att detta kommer försena satsningen i Dalarna. Vi fortsätter vår planering som tidigare. Nästa sommar ska vi ha en ambulanshelikopter i drift.

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-13 11:10