Hur ska driften skötas för helikoptern?

Hur ska driften ske av helikoptern? Varför ska landstinget sköta den?

Genom att driva ambulanshelikoptern gemensamt med Landstinget i Värmland sparar Landstinget Dalarna 11 miljoner. Det motsvarar 22 sköterskor eller 15 läkare. Tillsammans med Värmland påbörjar vi nu bygget av en ambulanshelikopterflotta för hela Sverige, inte bara för Dalarna. Den nationella utredningen ”vård på vingar” pekar på att det är viktigt att landstingen driver sina ambulanshelikoptrar i landet i egenregi. Det ger inflytande och insyn.

Genom att driva ambulanshelikopter i egenregi skapar vi tillsammans bättre möjligheter för att få till en strategisk täckning över hela Sverige.På detta sätt kan vi också få samverkanseffekter som inte kan uppnås när privata företag är med. Lagstiftningen lägger dessutom hinder för en direkt samverkan mellan offentlig verksamhet och ett privat bolag.

Landstingen får också samverkansfördelar vid gemensam landstingsdrift. För att bedriva helikopterverksamhet krävs drifttillstånd från Transportstyreisen, vilket kallas AOC (Air Operator Gertificate). En innehavare av AOC ska utse en verksamhetsansvarig chef och befattningshavare för flygverksamhet, underhållssystem, utbildning av besättningar samt markbunden verksamhet.

Innehavaren av AOC kan ansvara för flera baser/verksamheter vilket innebär:

-          Gemensamt AOC

-          Uppstart och årliga kostnader för operativa tillstånd halveras

-          Lönekostnader för tillståndspersoner halveras

-          Utbildning piloter, fritt från leverantören

-          Tillgång till varandras backuphelikoptrar vid servicetillfällen eller vid

flera vårduppdrag samtidigt

-          Teknik och service - gemensamt reservdelslager

-          Flygsäkerhet - sjuksköterskor som har andrepilotutbildning

-          Ökad tillgänglighet och patientsäkerhet med gränslös utkallning

-          Försäkringar - avgifterna minskar när flera helikoptrar försäkras

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-16 11:51