Ett hälsosamt Dalarna 2010-2014

I Dalarna ska du känna dig trygg om du blir sjuk. Du ska med tillförsikt kunna se fram emot en trygg och värdig ålderdom. Vi socialdemokrater vill att vården ska ges efter behov och vara gemensamt finansierat. Ingen ska behöva avstå från vård av ekonomiska skäl. För oss är kvaliteten i vården viktigare än skattesänkningar för de mest välbeställda.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MED HÖG KVALITET


Utmaningarna och behoven inom sjukvården kommer att öka i framtiden. Om vi socialdemokrater får länsinvånarnas förtroende kommer vi att ta ansvar för att resurserna används effektivt och rättvist för att möta behoven hos Dalarnas befolkning.

Vi Socialdemokrater vill:


• Främja det förebyggande hälsoarbetet
• Satsa på kvalificerad specialistvård som ger bästa möjliga vårdkvalitet
• Skärpa kvalitetskraven inom psykiatrin och ungdomspsykiatrin
• Prioritera vården och omsorgen om de svårast sjuka äldre
• Att Dalarnas fem sjukhus ska fortsätta att vara naven för hälso- och sjukvården i Dalarna!
• Att det som befolkningen är i behov av ofta och mycket ska vi erbjuda nära
• Att alla ska bli bemötta utifrån sina unika villkor
• Fortsätta utveckla den förebyggande tandvården
• Att vårdgarantin ska hållas

 

 

Läs hela vårt länsprogram 2010-2014 här!

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-19 11:48