Frågor och svar om avgiftsfri busstrafik för unga

Frågor och svar om Socialdemokraternas löfte att alla upp till 20 år ska kunna resa avgiftsfritt med Dalatrafiks bussar från 2017 om Socialdemokraten kan bilda majoritet i Dalarnas Landsting och kommuner.

1) Varför satsar ni på ungas resande?

Svar: Det handlar om frihet. Med hjälp av en avgiftsfri kollektivtrafik för unga under 20 år kan vi öppna nya vägar till arbete, studier och fritid. Detta kan vara ett steg till att känna att man står på egna ben för första gången. Det för med sig ett hopp om framtiden. Vi hoppas dessutom att fler unga ska upptäcka fördelarna med att resa kollektivt och därför välja bussen framför bilen även när de blir äldre.

2) Kommer man kunna resa på fritiden?

Svar: Ja, resorna kommer vara avgiftsfria med Dalatrafiks bussar dygnet runt. Oavsett om du vill hälsa på en kompis, gå på bio eller något helt annat. Om vi vinner valen i både kommunerna i Dalarna och i Landstinget kommer de flesta unga få en enklare och billigare resa till skolan, jobbet eller fritidssysselsättningen.

3) Vad kostar det här löftet?

Svar: Att införa avgiftsfritt resande för unga under 20 år på Dalatrafiks bussar kostar 18 miljoner.  Det är pengar som annars skulle ha kommit in till Dalatrafik via biljett- och kortförsäljning. Detta kommer öka rättvisan, ge nya förutsättningar för studier och arbete och det kommer minska klimatpåverkan. Det prioriterar vi före stora skattesänkningar. Kostnaden delas lika mellan Landstinget (9 miljoner kronor) och Dalarnas 15 kommuner (9 miljoner kronor).

4) Tar ni från vården för att finansiera det här löftet?

Svar: Nej. Eftersom att Landstinget gått plus tre år i rad, 2013 hela 129 miljoner, så finns det pengar över till att satsa på de ungas frihet utan att det tas från något annat. Att prioritera de unga genom att underlätta jobbandet, pluggandet eller resandet är dessutom inte bara en kostnad. Vi tror att fler unga som pluggar, jobbar och reser med bussen förbättrar både folkhälsan och skatteintäkterna. Det är en investering för såväl dagens unga som för framtiden.

5) Kommer det behövas fler bussar? Och det är väl dyrt?

Svar: Vi tror inte att det behövs särskilt många fler bussar, om ens någon. De flesta tiderna på dygnet finns det redan nu massor med lediga plats på länets bussar. Först måste vi se till att fylla dem. Eventuellt kan det behövas några bussar till under rusningstrafiken, det gynnar även resten av Dalarnas befolkning.

6) Varför vill ni ha avgiftsfri kollektivtrafik istället för fler linjer eller bättre tider?

Svar: Att ta sig till andra sidan stan, eller till grannkommunen ska inte bara vara för de som har råd. Vi vill öka friheten för all Dalarnas unga, inte bara för vissa. Genom att göra kollektivtrafiken avgiftsfri så tror vi att steget till att tacka ja till ett jobb i en annan stad än den man bor i, inte blir lika stort. Att söka den där utbildningen i Älvdalen, trots att man bor i Avesta, blir inte lika skrämmande. Avgiftsfria bussar minskar avstånd och sänker trösklar.

7) Vad händer om Socialdemokraterna inte vinner valet i Landstinget och kommunerna?

Svar: Vi hoppas få förtroende för att vara med och bilda stabila majoriteter i både Riksdag, Landsting och Dalarnas kommuner. Om vi inte får förtroende i Landstinget så är risken stor att en annan majoritet prioriterar annorlunda och exempelvis sänker skatten. Får vi förtroende att bilda majoritet i Landstinget men inte i alla kommuner hoppas vi ändå kunna få de kommuner som inte leds av Socialdemokrater att satsa på framtiden för de ungas skull.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 08:37