Region Dalarna behöver en ny ledning

 

Socialdemokraterna i Dalarna har i ett pressmeddelande gått ut med informationen att partiet anser att Region Dalarna behöver en nystart och ett nytt ledarskap.

I meddelandet står följande:

Den senaste tidens händelser har skapat en situation där den nuvarande ledningens förtroende har förbrukats.

Region Dalarna har stor betydelse för länets utveckling. Både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen arbetar över breda fält med viktig beslutskompetens, kontaktytor i myndigheter, näringsliv och regering. Detta är uppgifter som omöjligt kan fullföljas utan stabilitet i den egna organisationen och brett förtroende i länet.

Socialdemokraterna i Dalarna har vid möte med sitt verkställande utskott den 28 december beslutat om följande förhållningssätt till den uppkomna situationen:

1. Region Dalarnas revision ges i uppdrag att i en rapport värdera händelseförlopp och förslag inför framtiden i syfte att undvika liknande situationer.

2. Region Dalarnas regiondirektör Tiina Ohlsson omfattas inte längre av det förtroende som det krävs för att leda verksamheten.

3. Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson kommer som planerats sedan en tid tillbaka att lämna sin post som ordförande i Region Dalarna under den första delen av 2017. En ny ordförande kommer att utses.

Sidan uppdaterades senast: 2016-12-29 13:29