Välfärdsmiljoner till Dalarna

Tisdagen den 20 september presenterade civilminister Ardalan Shekarabi (S) regeringens höstbudget på Framtidsmuseet i Dalarna.

Regeringen föreslår:

Investeringar i välfärden

När Sveriges befolkning växer är det särskilt viktigt att stärka välfärden. Regeringen fortsätter att prioritera välfärden och föreslår i denna proposition att 10 miljarder kronor tillförs kommuner och landsting årligen i generella statsbidrag. Det ger dem förutsättningar att långsiktigt utveckla välfärden utifrån lokala förutsättningar. Tillsammans med regeringens tidigare välfärdssatsningar motsvarar dessa resurser kostnaden för cirka 30 000 anställda i välfärden.

Utöver välfärdsmiljarderna föreslår regeringen bl.a. fortsatta satsningar för att främja läsande och förbättra förutsättningarna för skolor med svåra utmaningar. För att motverka lärarbristen måste fler lärare utbildas. Därför föreslår regeringen en utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningarna. Fullt utbyggd 2021 motsvarar satsningen 3 600 platser.

Investeringar i jobb

Regeringen fortsätter arbetet för att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. För att stärka människors jobbchanser och förbättra matchningen på arbetsmarknaden har regeringen inlett ett nytt kunskapslyft med en satsning som fullt utbyggd omfattar ca 70 000 platser. Regeringen föreslår också fortsatta steg i omläggningen av arbetsmarknadspolitiken, förstärkta etableringsinsatser för nyanlända och moderna beredskapsjobb i staten.

Avsaknad av körkort är för många ett hinder för jobb. Regeringen vill därför se över möjligheten för CSN-lån för körkortsutbildning under mandatperioden. Budgeten innehåller också satsningar på bredbandsutbyggnad som underlättar att arbeta och driva företag på landsbygden.

För Dalarnas kommuner  innebär satsningarna närmare 810 miljoner under 2017 och utöver det 173 miljoner till Landstinget Dalarna.

Vill du läsa budgeten i sin helhet klicka här.

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-21 22:39