Studier

Socialdemokraterna i Dalarnas studiekommitté

Utbildning av hög kvalitet är centralt för att ge våra medlemmar verktyg för att kunna påverka i partiet men också i samhället i stort. Kom ihåg: ”Folkets okunnighet är de styrandets styrka - Mer kunskap leder till frihet över ditt eget liv.” Studiekommittén ansvarar för en av de viktigaste uppgifter vi som parti har – att säkerställa att vi levererar möjligheten till studier för våra medlemmar.

Studiekommittén är:
Abbe Ronsten, Säter
Elin Norén, Smedjebacken
Mikael Westberg, Avesta
Lars Jonsson, Studieombudsman
Yvonne Persson, ABF
Stina Rajalahti, ABF
Sofie Eriksson, SSU

Facklig-Politisk Ledarskapsutbildning (PLU)
En efterfrågad satsning från både partidistriktet och fackligt håll har varit en ledarskapsutbildning för nya ledare i vårt län. Varför vi nu gör en stor satsning på en ledarskapsutbildning med huvudmålgrupp 20-35år. Vi vill vitalisera fackförbunden och politiken genom att ge verktyg att vara med och driva den fackliga och politiska utvecklingen i Dalarnas län. Deltagarna får fördjupade kunskaper inom arbetarrörelsens historia, facklig-politisk samverkan, lokal politikutveckling, media och ledarskap mm.

Utbildningen kommer pågå under 2016-18 och vara en av våra stora satsningar. Startar 29 januari 2016.

Folder PLU

Nya medlemmar
Ett centralt löfte till alla nya medlemmar är att de ska erbjudas en medlemsutbildning inom 6 månader. Partidistriktets främsta prioritet när det gäller studier är nya medlemmars rätt till studier. Utbildningen genomförs i respektive arbetarekommun under 2016. Ta kontakt med din arbetarekommun för att få reda på tid och plats.

Socialdemokraterna i Dalarnas studiefolder 2016
Vi arbetar för närvarande på 2016 års studiefolder.

Socialdemokraterna och ABFs studieportal
Är du nyfiken på att lära dig mer. På vår centrala studieportal hittar du fler studiematerial och mer om partiets studier.

http://www.socialdemokraterna.abf.se/