Möjligheternas Dalarna

Dalarna ska vara ett möjligheternas län. Dalarna ska erbjuda många alternativ för arbete, studier, fritid och rekreation. Med den kraftkälla som ett rikt näringsliv, spännande evenemang, intressanta utbildningar, ett kulturliv som lyfter, naturens närhet och tjusning och många människors initiativrikedom utgör så är förutsättningarna inför framtiden goda. Vårt län har en mycket stark lyskraft. Många människors längtan och framtidsdrömmar kan förverkligas i Dalarna. För att kunna förverkliga människors bästa stämningars längtan så krävs ett län i utveckling.

Rekommenderat

Ett hälsosamt Dalarna

I Dalarna ska du känna dig trygg om du blir sjuk. Du ska med tillförsikt kunna se fram emot en trygg och värdig ålderdom. Vi socialdemokrater vill att vården ska ges efter behov och vara gemensamt finansierat. Ingen ska behöva avstå från vård av...