Nyhetsbrev 2016-07-01

Nyhetsbrev juni 2016

Hej!

Snart är det dags för semester. Med sommar, sol och lite mer tid för reflektion inom räckhåll tänkte vi i detta nyhetsbrev försöka summera och belysa några av de viktigaste händelserna under våren.

När vårändringsbudgeten antogs så berättade vi om att vi i höst kommer att föreslå 10 miljarder kronor mer i välfärden per år. Dalarnas kommuner och Dalarnas Landsting ska kunna anställa fler – lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper. Istället för skattesänkarpolitik så satsar vi stort på välfärden. Till era vänner och bekanta som inte ser skillnad på politiken - här har ni ett bra exempel att lyfta! Visst gör det skillnad vem det är som styr.

I början av juni berättade civilminister Ardalan Shekarabi och statsminister Stefan Löfven om att E-hälsomyndigheten men totalt 100 anställda flyttas från Stockholm till Kalmar. Med samma politiska ambition som grund ändrades i höstas beslutet gällande flytten av punktskattekontoret i Ludvika. Närmare 100 jobbtillfällen räddades kvar på orten. Statlig närvaro i hela landet är en oerhört viktig fråga för oss och för vår regering. 

Under våren har vi även varit med och tagit svåra beslut. Ett sådant som vi inte kan låta bli att nämna är då vi härom veckan röstade igenom om införandet av en tuffare asylpolitik. Förslaget gick igenom med bred majoritet och nu genomförs den förändring som vi aviserade i höstas – en tidsbegränsad lag som innebär tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande, begränsade möjligheter till anhöriginvandring och skärpt försörjningskrav. Det här är inga förändringar som införs utan att det för oss känns i själ och hjärta, men det är lika fullt nödvändigt, och då tar vi vårt ansvar. 

Utbildning och skola är ett oerhört viktigt politikområde för oss. Under våren har stora satsningar för att minska arbetslösheten presenterats. Många jobb kräver utbildning och kunskap. Genom satsningar på ett kunskapslyft med 50 000 nya platser, så att människor kan utbilda sig för att ta jobb där kompetent arbetskraft saknas idag, skapas möjligheter för människor att ta steget ut på arbetsmarknaden. Skolans vikt går inte att överskatta, därför har vi också investerat i höjda lönerna för de skickligaste lärarna med flera tusen kronor i månaden och därtill byggt ut lärarutbildningen och skapar fler vägar in i läraryrket. Skickliga lärare vet vi, är en av de enskilt viktigaste faktorerna för elevernas resultat.

Tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har vår regering enats om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Detta är historiskt. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Maria Strömkvist är den av oss som följt detta närmast i och med sin medverkan som ledamot i energikommissionen. Sveriges elförsörjning står inför stora utmaningar. Vi är beroende av en säker och tillräcklig energiförsörjning som kan bidra till social och ekonomisk utveckling. Att nu ha en bred politisk överenskommelse på plats är en viktig milstople och ett tydligt bevis på våra ledande politikers förmåga att ta ansvar för Sverige. 

Vi har berättat om det tidigare men det är en sådan bra nyhet så det är definitivt värt att berätta om igen - Trafikverket river upp det gamla beslutet och satsar 48 miljoner för en upprustning av Västerdalsbanan (Rågsveden-Malung). Den här frågan har vi, med Hans i spetsen, drivit och nu ser vi resultat. Förra veckan togs det formella beslutet av Trafikverkets styrelse. Och givetvis, detta handlar inte bara om en investering i slipers utan om en investering för framtidens jobb i Västerdalarna. 

Den här veckan har vi varit tillsammans besökt olika företag och platser i runt om i länet. Vi kan enhälligt säga att vi blev inspirerade. Inspirerade att vara lediga och semestra i Dalarna. Vi bor i det vackraste och bästa av län. Även fast vi alla bott här länge så finns det så otroligt mycket mer att upptäcka. Vi hoppas att ni liksom vi får möjlighet att ta den chansen. 

Nästa nyhetsbrev kommer i augusti. Fram tills dess vill vi önska er alla er riktig skön sommar!

Öppna i din webbläsare Klicka här för att avregistrera dig från nyhetsbrevet