Samtal för demokrati

Kort om Socialdemokraternas samtalskampanj

Socialdemokraterna i Dalarna vill diskutera med människor om utvecklingen i samhället. Det absolut bästa sättet att göra det är i person. Genom samtal mellan människor har vi byggt folkrörelsen och Sverige. Vår dialog sker året runt.

Vårt långa arbete av arbetsplatsbesök och dörrknackning fortsätter vi idag. Vi gör det för att på så sätt kan fler människor komma till tals. Vi vill fördjupa demokratin genom fler möjligheter till dialog.

Ibland får vi frågan om varför vi knackar dörr? Ett av våra viktigaste svar är att vi vill utveckla Dalarna och Sverige tillsammans med människor som bor där. Enklaste sättet att få till ett personligt samtal är att ringa på där de bor och fråga om de vill prata om utvecklingen i sin stadsdel, by eller gata. Våra samtal är i grunden alltid lokala och syftar till att människor känner att de kan påverka i sin vardag.

När vi gör det, så gör vi det med stor respekt och försiktighet:

1) Om den vi ringer på hos inte vill prata, så tackar vi och säger Hejdå och går därifrån. Våra samtal bygger på frivillighet och vill man inte prata så är det allas självklara rätt att säga nej.

2) Vi försöker aldrig komma in hos någon. Det är till och med så att våra medlemmar som knackar dörr alltid har instruktionen att INTE gå in till någon.

3) Vi tvingar inte på någon några åsikter. Vi är intresserade av människors åsikter. Grunden för vår politik är dialog och samtal, inte envägskommunikation.

4) För oss är dörrknackning mer en metod för att lyssna än att prata. Det betyder att vi alltid försöker lyssna på nya idéer och synpunkter.

5) I samtalen vill vi också kunna förklara och ge återkoppling på människors idéer och synpunkter.

Skulle du eller någon du känner fundera på hur vi diskuterar utveckling och politik med människor i Dalarna så hör gärna av dig: dalarna@socialdemokraterna.se

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-21 15:33