Unga socialdemokrater för framtiden

Socialdemokraternas partikongress beslutade 2009 att var fjärde person på valbar plats på de S-märkta valsedlarna ska vara under 35 år. Att förnya och föryngra våra ledande företrädare är en viktig del i det förnyelsearbete som Socialdemokraterna nu genomför. Läs mer om vårt framtidsarbete här.

Vi vill att fler unga socialdemokrater i Dalarna under 35 nu tar chansen och kliver fram, sträcker på sig och säger att de är beredda att ta ansvar. Nu vill vi öppna nya vägar och möjligheter. Tillsammans kan vi skapa framtiden.

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-22 13:45