Framtidskontraktet

Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast. Skolresultaten faller. De anställda i vården behöver ta hand om allt fler gamla och sjuka. Människor far illa av vinstjakten i välfärden.

Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera – inte fungerar. Nu ser de inte längre vad som händer i vårt land.

Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och just därför är fria. Där unga som idag saknar arbete får en jobbigare morgon, men ett rikare liv. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand.

Därför finns ett mål som är viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att svenska företag kan växa och anställa. Så kan vi bäst ta oss an de stora framtidsutmaningarna, som att minska klimatförändringen och säkra tillväxten i den globala konkurrensen.

Socialdemokraterna vill att Dalarna ska ge och öppna möjligheter för alla. Varje barn ska ha rätt till en bra start. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet – många gånger. Det gör Dalarna starkt.

Det går att byta bort en politik som ställer sjuka mot friska, äldre mot yngre, män mot kvinnor, stad mot land, den som har jobb mot den som förlorat sitt. Socialdemokraterna vill göra något åt dessa problem – vi vill ta ansvar! Vi vet att Dalarna blir bättre om vi minskar de ökande klyftorna.

Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över. 

Sverige behöver en ny riktning. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård går före fler skattesänkningar. Dalarna tjänar på rättvisa.

Den 14 september avgör du Sveriges och Dalarnas väg in i framtiden.

Du kan läsa hela vår valplattform här. Detta är vår politik för åren 2015-2018. Vi kommer genomföra våra löften. Flera av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och i vår kommun. Vår politik förutsätter också ordning och reda på våra gemensamma skattemedel. Därför ger vi få löften som tydligt pekar ut färdriktningen. Vi lovar inget som inte kan finansieras med socialdemokraterna i styrande majoritet,

Det här är vårt framtidskontrakt för Dalarna:

1) Ingen som kan jobba eller plugga ska gå arbetslös

Vi sätter jobben först. Jobben ska vara trygga. Lös om våra löften för jobben här.

2) Mindre klasser går före fler skattesänkningar

Det behövs fler lärare och fler specialpedagoger. Läs om våra löften för skolan här.

3) Ordning och reda i vård och omsorg går före privatiseringar

I Dalarna ska alla, oberoende av plånbok, få en bra vård efter sina behov. Läs om våra löften för sjukvården här.

4) Bygg Dalarna starkt för framtiden

Det krävs ett fortsatt bostadsbyggande när Dalarna växer. Vi behöver en modern och fungerande infrastruktur för arbete och industri. Därför krävs investeringar på vägar, järnvägar och bredband. Läs om vårt löfte för fler bostäder här.

5) Ansvar för miljön

Dalarna ska göra sin del för klimatet och miljön. Dalarna ska satsa på nya drivmedel och smart kollektivtrafik. Läs mer om våra löften för en bättre miljö här.