3) Ordning och reda i vård och omsorg går före privatiseringar

"I Dalarna ska alla, oberoende av plånbok, få en bra vård efter sina behov."

 

  • Ambulanshelikopter för snabb insats

Dalarna är ett stort län till ytan. En utvecklad ambulanssjukvård är därför mycket viktig för snabba transporter och stöd i länets alla delar. Ambulanssjukvården på väg ska kompletteras med en ambulanshelikopter med placering i Mora, och bemannas med läkare. På vårt initiativ pågår redan nu inköp och driftsättande av en ambulanshelikopter.

 

I vårt Dalarna

- ska en ny ambulanshelikopter komplettera ambulanssjukvården. Helikoptern ska stationeras i Mora och den ska bemannas med läkare. Genomförs senast 2015.

  • Äldre ska inte köa på akuten

Idag hamnar många äldre som åkt ambulans på akutmottagningen. Där kan väntan bli lång och oftast kan äldre personers vård tillgodoses bättre i andra delar av vården. Vi lovar därför att införa direktmottagning av äldre patienter till vårdavdelning på samtligasjukhus. Allt för att underlätta för våra äldre.

I vårt Dalarna

- ska multisjuka äldre kunna skrivas in direkt på avdelning utan att behöva passera akuten. Genomförs senast 2015.

 

  • Fri sjukvård för alla över 85 år

Många äldre behöver besöka sjukvården ofta. Samtidigt är det många äldre som har en låg pension. För att stärka deras ekonomi och att ingen ska tveka att söka vård kommer vi införa avgiftsfri sjukvård för alla som är 85 år och äldre.

I vårt Dalarna

- ska sjukvården i landstinget vara avgiftsfri för alla över 85 år. Genomförs senast 2016.

 

  • Cancerpatienter ska få behandling inom fyra veckor

Svensk cancersjukvård är världsledande, men många fårvänta länge på behandling. Ovissheten och bristen på besked skapar en stor otrygghet för de människor som drabbas. Vi måste se till att behandlingen kan påbörjas så snart som möjligt efter fastställd diagnos.

I vårt Dalarna

- ska behandling påbörjas inom fyra veckor efter fastställd cancerdiagnos. Genomförs senast 2016.

 

  • Enklare sjukresor

Idag är det ett krångligt system med stor byråkrati för den patient som behöver sjukresor. Det måste bli enklare för patienter med stort vårdbehov.

I vårt Dalarna

- ska rätten till sjukresa vara klar innan behandlingsperioden påbörjas. Genomförs senast 2015.

 

  • Förbättra tillgängligheten på ungdomsmottagningarna

Vi vet att många unga upplever en ökad psykisk ohälsa i form av bland annat negativ stress och nedstämdhet. Ungdomsmottagningarna är viktiga i stödet till unga. Där kan unga få råd, stöd, och tips på ett enkelt sätt i alla frågor de kan ha. Därför måste tillgängligheten öka.

I vårt Dalarna

- ska alla ungdomsmottagningar öka sin tillgänglighet. Genomförandet av en ökad tillgänglighet ska ske i dialog med våra unga. Genomförs senast 2017.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-01 13:33