4) Bygg Dalarna starkt för framtiden

"Det krävs ett fortsatt bostadsbyggande när Dalarna växer. Vi behöver en modern och fungerande infrastruktur för arbete och industri. Därför krävs investeringar på vägar, järnvägar och bredband."

 

  • Infrastruktur gör att Dalarna växer

En av näringslivets viktigaste frågor i Dalarna är transporter. Vare sig det handlar om tung exportindustri eller besöksnäringen är de beroende av bra transporter. Idag finns brister i vårt väg- och järnvägsnät. Vi måste fortsätta jobba för fler investeringar i Dalarna och satsa på järnvägen till Stockholm och de stora godsstråken. Fungerande kommunikationer är också avgörande för en fungerande arbetsmarknadsregion och människors möjlighet att studera. Fungerande transporter är också grunden för Dalarnas besöksnäring. Det ska vara enkelt för människor att resa till Dalarna och det måste vara enkelt för vår exportindustri att få ut sina produkter i världen. För Dalarna är också den digitala kommunikationen avgörande, därför måste möjligheterna till en god bredbandskommunikation förbättras.

 

I vårt Dalarna

- ska det genomföras nya satsningar på Dalabanan, Bergslagsbanan och Bergslagspendeln. Vidare ska E16, riksväg 50, 68 och 70, förbättras för bättre framkomlighet och säkerhet.

- ska möjligheten att resa stärkas genom Dala Airport Borlänge och Mora-Siljan flygplats och vi stödjer besöksnäringen i deras satsning på flygplats i Rörbäcksnäs.

- hela Västerdalsbanan behöver så snart som möjligt öppnas för godstrafik för fler jobb och levande företag 

 

  • 800 bostäder per år i Dalarna 2015-2018

På många platser i vårt län råder bostadsbrist. För många ungdomar finns inte möjligheten att flytta hemifrån. För den som vill jobba eller studera i Dalarna kan det vara svårt att hitta bostad. Bostadsbristen är begränsande. I Dalarna ska bostäder ha en god standard, rimlig hyra och vara tillgängliga.

I vårt Dalarna

- ska det genom kommuner, privata fastighetsägare och byggföretag byggas 800 bostäder per år (totalt 3200 bostäder). Detta kräver bland annat ett investeringsstöd för att underlätta bostadsbyggande.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-01 13:31