5) Ansvar för miljön

"Dalarna ska göra sin del för klimatet och miljön. Dalarna ska satsa på nya drivmedel och smart kollektivtrafik."

 

  • Enkelt att välja kollektivtrafik – låt ungdomar resa fritt

Det måste vara enkelt att arbeta och studera i hela vår region. Därför ska kollektivtrafiken fortsätta att utvecklas. Kollektivtrafiken måste vara konkurrenskraftig – också i pris. Många vill kunna arbeta på sina resor och därför behöver kollektivtrafiken kunna erbjuda bredband och kunna attrahera unga och pendlare att välja bussen. För att öka attraktiviteten behövs fritt bredband på alla Dalatrafiks bussar. Vi lovar att ta ett steg till och erbjuda avgiftsfritt resande för alla upp till 20 år med buss.

I vårt Dalarna

- ska alla unga upp till 20 år kunna resa avgiftsfritt med buss i hela länet. Genomförs senast 2017.

- ska det finnas fritt trådlöst bredband på alla bussar i hela länet. Genomförs senast 2018.

 

  • Naturen – en resurs för Dalarna

Dalarnas natur är en tillgång utöver det vanliga. Naturen möjliggör produktion av livsmedel, säkrar energiförsörjning, utvecklar industrin, ger oss biologisk mångfald, gynnar turism och hälsa. Naturen kan ge oss förnyelsebart byggnadsmaterial som trä. Fler människor borde få uppleva vår natur och kunna njuta av den vackra miljön. I Dalarna finns oanade möjligheter till att besöka naturreservat och uppleva vår natur genom vandring, fiske eller annan aktivitet. Vår miljö kräver också att vi alla bidrar till att minska vår energiförbrukning och bidrar till mer hållbara transporter. Klimatförändringarna handlar också om vilken mat vi äter och hur vi lever våra liv. Med ökad kunskap kan fler göra klimatsmarta val. Därför behöver kommunerna kunna erbjuda rådgivning för att människor ska kunna göra enkla och klimatsmarta val. Det ska vara enkelt att välja cykeln på resor med längd upp till 5 km.

I vårt Dalarna

- ska det etableras minst ett tankställe för fordonsgas i Dalarna. Satsningen på tankställen för elfordon fortsätter. Genomförs senast 2017.

- ska alla invånare erbjudas klimatrådgivning i samband med den energirådgivning som redan erbjuds idag. Genomförs senast 2016.

- ska alla kommuner och landstinget i Dalarna i första hand pröva möjligheten att använda trä som byggnadsmaterial vid upphandlingar av byggnationer. Genomförs senast 2017.

- ska alla kommuner och landstinget i Dalarna i anslutning till nya bilvägar alltid projektera för gång och cykelvägar. Genomförs senast 2017.

- ska fler bussar hos Dalatrafik drivas av förnyelsebart bränsle. Senast 2018 ska minst 50 procent av det drivmedel som används till bussarna vara förnyelsebart. Genomförs senast 2018.

- ska alla kommuner och landstinget i Dalarna ställa höga miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling av livsmedel, kemikalier och tjänster. Andelen  ekologisk mat i välfärden ska vara minst 50 procent och allt kaffe, choklad, kakao och alla bananer ska vara Fairtrade. Genomförs senast 2017.

- ska fler förskolor ska vara giftfria miljöer. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-01 13:25