Ett vårdlyft för Dalarna

Vården i Dalarna håller hög klass, inom många områden världsklass. Detta trots att regeringen skurit ned på bidragen till kommuner och landsting med 10 miljarder de senaste åtta åren. Vi ser att administrationen har ökat och att värdefull tid som borde läggas på patienter istället hamnar vid skrivbordet. De system som ska vara till för att hjälpa och höja kvaliteten börjar nu bli ett problem. Systemen får aldrig gå före patienten.

Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. En sjukvård för alla som håller världsklass. Men i dag håller något på att gå sönder inom vården. Resurserna räcker inte till. Personalen behöver ta hand om allt fler gamla och sjuka. Människor far illa av den vinstjakt som regeringen tvingat in i välfärden.

Fortsatta skattesänkningar och privatiseringar löser inte framtidens sjukvård. För oss socialdemokrater går ordning och reda i vård och omsorg före privatiseringar. En hög vårdkvalitet kräver gemensam finansiering och ett effektiv användande av våra skattemedel.

Sjukvården står inför stora utmaningar. Vi måste bli ännu bättre på att ge vård i rimlig tid. Vi måste se till att vården inte blir en plånboksfråga utan att alla efter behov kan få vård i tid. Läkare och sjuksköterskor ska kunna fokusera på patienterna. Fungerande vård går före fler skattesänkningar. Vinstintresset ska inte få styra.

Ordning och reda i vård och omsorg går före privatiseringar för oss Socialdemokrater. I Dalarna ska alla, oberoende av plånbok, få en bra vård efter sina behov.

Läkare och sjuksköterskor ska kunna fokusera på patienterna. Socialdemokraterna vill ha mer personal och ökade resurser i vården, en riktad investering i vård till äldre och minskad administration så att vårdpersonal får mer tid för patienterna. Fungerande vård går före fler skattesänkningar. Vinstintresset ska inte få styra.

I vårt Dalarna

- ska en ny ambulanshelikopter komplettera ambulanssjukvården. Helikoptern ska stationeras i Mora och den ska bemannas med narkosläkare och specialistsjuksköterska. Genomförs senast 2015.

- ska multisjuka äldre kunna skrivas in direkt på avdelning utan att behöva passera akuten. Genomförs senast 2015.

- ska sjukvården i landstinget vara avgiftsfri för alla över 85 år. Genomförs senast 2016.

- ska 140 traineeplatser för unga i sjukvården ge högre kvalitet, bättre utbildning och jobb.

- ska 525 traineeplatser för unga i äldreomsorgen ge högre kvalitet, bättre utbildning och jobb.

- ska behandling påbörjas inom fyra veckor efter fastställd cancerdiagnos. Genomförs senast 2016.

- ska rätten till sjukresa vara klar innan behandlingsperioden påbörjas. Genomförs senast 2015.

- ska alla ungdomsmottagningar öka sin tillgänglighet. Genomförandet av en ökad tillgänglighet ska ske i dialog med våra unga. Genomförs senast 2017.

- ska nationella kvalitetslagar i välfärden förbättra kvaliteten och begränsa vinstuttagen, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras

- ska administration minska i vården så att anställda får mer tid till patienterna

- ska patientinflytandet stärkas genom patientkontrakt med vårdplan och tidsgränser

Läs om hela vårt vårdlyft här!

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-01 13:21