Järnvägslyft Dalarna

Läget på den svenska järnvägen är allvarligt. Under de senaste åren har den svenska tågtrafiken drabbats av stora störningar. Förseningar på Dalabanan. Begränsad framkomlighet och hastighet för tåg i Dalarna. Bara stålföretaget SSAB beräknas förlora 120 miljoner kronor per år på detta, enligt en rapport från Tekniska högskolan i Stockholm. Besöksnäringen och Vasaloppet drabbas. Urspårningar och tåghaverier har blivit vardag.

Fungerande tågtrafik är en förutsättning för både arbetspendling och industrins godstransporter. Både pendlare och industri måste kunna lita på att tågen går i tid. Varje stopp orsakar stora försluter för såväl samhälle som den enskilde resenären eller industrin.

Ändå saknar den moderatledda regeringen verkningsfulla insatser för att få ordning på tågkaoset i närtid. Deras annonserade satsningar ligger flera mandatperioder fram i tiden och är dessutom underfinansierade. De har svikit och brutit avtalet om Dalabanan.

Vi socialdemokrater lovar satsningar för att tågen ska börja fungera redan nu. 

Vi lovar omfattande reformer och investeringar i närtid för att det svenska järnvägsnätet ska börja fungera. Vi kallar denna omfattande satsning för Fungera Nu. Det är en del i att skapa nya jobb.

Förstatliga underhållet av de svenska järnvägarna

10 miljarder kronor i ökade anslag till underhåll av järnvägen

Tydliga krav på tågens skick

Krav på punktlighet och kapacitet vid tilldelning av tåglägen

Här kan du läsa mer om Fungera nu! (klicka)

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-25 13:03