Kompetenslyft Dalarna

Socialdemokraterna vill göra ett nytt kompetenslyft för Dalarna.

Utbildning är nyckeln till människors frihet och till en gynnsam ekonomisk utveckling. Sverige behöver därför alternativ som prioriterar och investerar i utbildning. Sverige och Dalarna behöver ett nytt kompetenslyft för att möta vår föränderliga omvärld.

Alternativet måste handla om att både satsa på grundläggande utbildning, kompletterande utbildning, arbetsmarknadsutbildning, högskoleutbildning och forskning. Alternativet måsta öppna dörrar för fler människor och inte som regeringens politik för att stänga dörrar med avgifter, svårare antagning och färre platser. Med moderaternas regering har Sverige fått ett kunskapstapp istället för ett kunskapslyft. Sverige behöver en ny riktning.

Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Dalarna. Sverige ska konkurrera med kunskap, inte låga löner och sämre anställningsvillkor. Vi har ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att våra företag kan växa och anställa. En avgörande fråga handlar om att investera i skola och utbildning. Rekryteringsgapet på arbetsmarknaden måste slutas och skolresultaten vändas.

Investeringar i en bättre skola och utbildning går före fler skattesänkningar.

I vårt Dalarna

- ska det skapas 2 000 nya jobb- och utbildningsplatser. Genomförs senast 2017.

  • det skapas 700 nya Komvux-platser
  • det skapas 525 nya traineeplatser i äldreomsorgen där unga kan få arbete och utbildning
  • det skapas 140 nya traineeplatser i sjukvården där unga kan få arbete och utbildning
  • det skapas 150 nya platser för Yrkeshögskola
  • det skapas 380 nya högskoleplatser

- ska ingen ungdom vara utan utbildning eller arbete länge än 90 dagar. Genomförs senast 2017.

- ska alla unga (19-25 år) omfattas av ett utbildningskontrakt.

- ska 150 nya lärare och specialpedagoger bidra till ökad kvalitet och bättre skola för alla barn. Genomförs senast 2017.

- ska alla  elever i årskurs 6-9 som inte når till kunskapsmålen gå i sommarskola.

- ska de skolor med svagast resultat förstärkas för ökade möjligheter till kunskap.

- ska gymnasieskolan bli obligatorisk.

- ska unga efter avslutad gymnasieexamen  med godkända betyg kunna ta studielån (upp till 25 000 kr) för att ta B-körkort. Körkort är idag en viktig byggsten för att kunna få och ta ett jobb.

- ska lärarna stärkas genom ny kompetensförsäkring för utveckling och karriär.

Läs hela vår rapport och vår politik för ett kompetenslyft för Dalarna här.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-07 15:06