Lärarlyft Dalarna

Lärare är grunden för en framgångsrik skola.

Våra framtidsreformer för läraryrket har två tydliga fokus:

  • Höja lärarutbildningens kvalitet
  • Höja läraryrkets attraktivitet

Socialdemokraterna vill göra lärarinvesteringar på 98,7 miljoner kronor per år i Dalarna. För Dalarna betyder den satsningen per år under åren 2015-2018 totalt 394 miljoner kronor.

Reformerna handlar om höjda löner, kompetensutveckling och större möjligheter att göra ett bra jobb.

Fördelningen per kommun ser ut på följande sätt:

Här kan du läsa mer om vårt förslag till lärarlyft för Dalarna (klicka för att ladda ned).

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-18 16:39