Stoppa vinstjakten i välfärden

Sverige är ett bra land, men något håller på att gå sönder. Skattesänkningar och privatiseringar ökar klyftorna. Vi ser vård och omsorg runt om i Sverige som går på knäna. Vi ser skolor drivna med vinst, som konkursar och ägs från skatteparadis. Skolresultaten sjunker, särskilt för de barn som inte har föräldrar med högskoleutbildning. Idag blir plånboken viktigare än dina behov av bra vård eller skola. Sverige dras isär.

Socialdemokraterna i Dalarna har hela tiden värnat välfärden. Marknaden ska inte styra vem som får vård, omsorg eller utbildning. Människors behov och effektivt använda skattemedel ska ge en välfärd att vara stolt över.

Vi Socialdemokrater ser med oro på de exempel som visar att moderaternas politik nått en återvändsgränd. Trots det lovar moderaterna ytterligare privatiseringar och skattesänkningar. Vinstjakten avskräcker.

Vi Socialdemokrater tänker sätta stopp för vinstjakten (läs hela vårt reformpaket här):

 

Stoppa utförsäljningar till underpris:

När det är fastställt att en försäljning gjorts till underpris, eller på annat felaktigt sätt, ska det ge konsekvenser. Lagstiftning – lex Serafen – ska utarbetas som säkerställer att kommunen och kommunmedlemmarna får tillbaka de förlorade skattepengarna. En sådan lagstiftning ska utredas och införas snarast efter att en Socialdemokratiskt ledd regering tillträtt.

 

Ställ stenhårda krav på etableringar inom välfärden:

Kompetens, seriositet och långsiktighet hos ägarna ska vara krav för att få tillstånd att starta nya välfärdsverksamheter. Långsiktighet ska definieras som 10 år. Riskkapitalbolag är därmed inte önskvärda i välfärden.

Vid varje ägarbyte ska tillstånd prövas på nytt.

Kommuner ska kunna rikta upphandlingar och valfrihetssystem inom välfärden till enbart privata, kooperativa och ideella aktörer som inte drivs i vinstsyfte.

Stopp för tvångsprivatiseringar. Det ska vara de lokalt folkvalda som avgör om kommunal eller landstingskommunal/regional verksamhet ska privatiseras – inte staten.

Företagens etableringsrätt ska avskaffas inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) och i skola och förskola. Innan en fristående skola får etablera sig ska de ha tillstånd av Skolinspektionen och ett samverkansavtal med den kommun som den etablerar sig i.

Vi vill införa ett krav på att utbildning skrivs in som syfte i alla friskoleföretags bolagsordning. Enligt den svenska aktiebolagslagen är vinst och vinstutdelning till ägarna ett aktiebolags syfte så länge något annat inte skrivs in i bolagsordningen. Att skriva in utbildning som syfte i bolagsordningen innebär att utbildning är bolagets främsta uppdrag. Fokus riktas mot högkvalitativ utbildning.

 

Nya tuffare krav på företag som redan verkar i välfärden (eller får tillstånd enligt ovan):

Bemanningskrav: personaltäthet/personalkostnader ska regleras så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande verksamhet i kommuner och landsting.

Insyn: samma offentlighetsprincip och meddelarfrihet ska gälla för privata aktörer och deras anställda som verkar inom den skattefinansierade välfärden som för offentliga aktörer.

Öppna böcker: där varje enskild vårdcentral, vårdenhet och motsvarande tydligt redovisar sin ekonomi. Redovisning ska ske på enhetsnivå så att man inte kan gömma undan uppgifter i en stor koncern.

Här kan du läsa hela vårt reformpaket för att stoppa vinstjakten.

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-10 10:20