Studier

Medlemsutbildning i Gävleborg

Partidistriktet erbjuderArbetarekommunernas medlemmar en regional medlemsutbildning i tre steg som riktar sig till nya medlemmar (som varit medlemmar 0-3 år) men som även andra intresserade medlemmar kan delta i med behållning.

På så sätt vill partidistriktet garantera samtliga medlemmar ett erbjudande om partistudier samtidigt som den lokala studieverksamheten i arbetarekommun/s-förening stimuleras.

I Steg 1 (den första omgången genomfördes i september 2012) får deltagarna veta mer om folkrörelsepartiet Socialdemokraterna och hur partiet fungerar. I Steg 1 ingår även grundläggande diskussioner om partiets värderingsrunder och opinionsbildning.  

För frågor och intresseanmälan vänd dig till respektive arbetarekommun.

Bollnäs
Lena Sundh Berglund
lenasundhberglund@hotmail.com 
Gävle
Lars Öberg
oberglars1@gmail.se
Hofors

Erik Wirén
wirenerik@live.se
Hudiksvall
Maria Svensk
svensk.maria@hotmail.com
Ljusdal
Ove Schönning
ove.schonning@hotmail.com
Nordanstig
Anders Engström
ajengstrom@hotmail.com
Ockelbo
Patrik Jonsson
p.jonzon@gavlenet.se
Ovanåker
Ylva Ivarsson
ylvaivarsson65@hotmail.com
Sandviken
Ingrid Hedin Amrén
ingrid.hedin.amren@sandviken.se
Lena Åman
lena.a.aman@sandviken.se
Söderhamn
Magnus Flyckt
magnus.flyckt@abf.se